Duyurular

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLANI

20.03.2019 14:37:00
Duyurular

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi Eyüpnebi Turizm Merkezi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 12.11.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı plan notlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı plan notu değişikliği 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 7. Maddesi uyarınca Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.01.2019 tarihli ve 4262 sayılı kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 14.11.2018 tarih ve 2018-10/10 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosuna asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur.20.03.2019